Strona główna / Студенти / Студентські справи / Система оцінювання та Система ECTS

Система оцінювання та Система ECTS

Система оцінювання

У нашій Академії застосовується така шкала оцінювання:

  • bardzo dobry (bdb) – 5,0 – ВІДМІННО –відмінно, із незначними помилками
  • plus dobry (+db) – 4,5 – ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього, з деякими помилками
  • dobry (db) – 4,0 ДОБРЕ – в цілому добре, із рядом помітних помилок 
  • plus dostateczny (+dst) – 3,5 ЗАДОВІЛЬНО – задовільно, із значними помилками
  • dostateczny (dst) – 3,0 ДОСТАТНЬО – засвоєння матеріалу відповідає мінімальним вимогам
  • niedostateczny (ndst) – 2,0 – НЕЗАДОВІЛЬНО – матеріал не засвоєний, потрібна значна подальша робота

Незадовільна оцінка означає, що студентові не зараховано залік, колоквіум, заняття з того чи іншого предмету або він не склав іспит. Це пов’язане із необхідністю повторного заліку або перескладання іспиту.

Система ECTS (Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система)

Студент одержує число балів ECTS, що відповідає предметові. Нарахування балів відбувається після того, як студент дотримається усіх вимог, викладених у плані та програмі навчання. Необхідно також досягти відповідного рівня оволодіння знаннями з того чи іншого предмета.

Число балів ECTS, що можна одержати впродовж семестру, становить близько 30 (зазвичай вагається між 27 і 33 балами), впродовж навчального року можна одержати 60 балів. Семестр та курс вважаються завершеними та зарахованими, якщо студент одержить таке число балів, що вимагається відповідно до плану та навчальної програми, а також відповідно до правил та регламенту.

Число балів ECTS, що вимагається для завершення навчання:

  • перший рівень (бакалавріат) – 180 ECTS
  • другий рівень (магістратура) – 120 ECTS
  • повне п’ятирічне магістерське навчання – 300 ECTS

Додатково, бали ECTS полегшують міжнародну мобільність студента. Частина навчання або практик може відбуватися за кордоном, до прикладу, у рамках програми Erasmus+.

Догори