Badania

Działalność naukowo-badawcza prowadzona jest z wykorzystaniem nowoczesnej i specjalistycznej infrastruktury i aparatury naukowo-badawczej. Uczelnia posiada Centralne Laboratorium Naukowo-Badawcze, w którym prowadzone są kompleksowe badania z zakresu antropokinetyki, biomechaniki, fizjologii, fizjoterapii oraz psychologii, zarówno na zlecenie zewnętrznych firm i organizacji, jak i w ramach projektów naukowo-badawczych realizowanych ze środków uczelni oraz funduszy zewnętrznych. W ramach wykonywanych badań uczelnia współpracuje z fizjoterapeutami, trenerami, zawodnikami czy klubami i organizacjami sportowymi.

W skład Centralnego Laboratorium wchodzą dwie Pracownie Wydziałowe posiadające certyfikaty ISO:

Pracownia Naukowo-Badawcza Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu

 • Pracownia Biokinetyki
 • Pracownia Badań Wysiłkowych
 • Pracownia Analiz Biomechanicznych
 • Pracownia Badań Ruchu w Środowisku Naturalnym
 • Pracownia Badań Psychospołecznych Aspektów Zdrowia i Kultury Fizycznej
 • Pracownia Badań Gier z Piłką
 • Pracownia Analiz Statystycznych

Pracownia Naukowo-Badawcza Wydziału Fizjoterapii

 • Pracownia Badań Czynnościowych Katedry Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych
 • Pracownia Badawcza Katedry Fizjoterapii w Dysfunkcjach Narządu Ruchu
 • Pracownia Badawcza Katedry Kosmetologii
 • Pracownia Badawcza Katedry Fizjoterapii
 • Pracownia Badawcza Katedry Terapii Zajęciowej
 • Pracownia Badawcza Katedry Kinezjologii

Przewiń do góry