Strona główna / Studenci / Sprawy studenckie / Zajęcia językowe

Zajęcia językowe

Język obcy jest przedmiotem obowiązkowym – wymiar godzin i inne szczegóły realizacji zgodne są z programem studiów dla danego kierunku. Nauka języka kończy się uczelnianym egzaminem na poziomie B2 (na studiach pierwszego stopnia) i poziomie B2+ (na jednolitych studiach magisterskich i studiach drugiego stopnia – jeśli program studiów przewiduje naukę języka obcego). Możesz wybrać naukę języka angielskiego lub niemieckiego, na poziomie B1+, B2 lub B2+. Studenci studiujący w języku obcym mogą realizować lektorat z języka polskiego. Lektoraty prowadzone są przez Centrum Języków Obcych.

Przewiń do góry