Kosmetologia

Studia 3-letnie, I°  stopnia (licencjat)                                                       

 • stacjonarne (dzienne),
 • niestacjonarne w systemie ciągłym (od poniedziałku do piątku)
 • zaoczne (weekendowe).

Studia 2- letnie, II° stopnia (magister)                                                        

 • stacjonarne (dzienne),
 • niestacjonarne w systemie ciągłym (od poniedziałku do piątku)
 • zaoczne (weekendowe).

Rekrutacja na podstawie średniej arytmetycznej ocen z przebiegu studiów i oceny końcowej z dyplomu ukończenia studiów I°  stopnia na kierunku Kosmetologia

IDEALNY KANDYDAT

 • interesuje się zdrowiem,
 • posiada zmysł estetyczny,
 • lubi pracę z ludźmi,
 • jest dokładny, odpowiedzialny i kulturalny.

ABSOLWENT

 • pracuje jako kosmetolog w gabinecie,
 • prowadzi własny gabinet,
 • potrafi różnicować defekty skóry
 • dobiera kosmetyki
 • przeprowadza zabiegi z kosmetologii pielęgnacyjnej, leczniczej, anty-aging, zabiegi upiększające, modelowania ciała
 • wykonuje makijaż artystyczny
 • posługuje się nowoczesną aparaturą kosmetyczną
 • kreuje indywidualny wizerunek klienta.

Jeśli zdawałeś maturę / egzaminy końcowe poza terenem Polski sprawdź przelicznik punktów dla dokumentów zagranicznych. Pamiętaj także o tłumaczeniu przysięgłym dokumentów!

Warunkiem przyjęcia na studia jest odpowiednio wysokie miejsce na liście rankingowej na podstawie wyników egzaminu maturalnego w ramach ustalonego limitu przyjęć, nie ma progów punktowych.

Przewiń do góry