Dziekanaty

W dziekanacie swojego wydziału załatwisz większość spraw dotyczących funkcjonowania na uczelni np.: zaświadczenie o studiowaniu, wpis na kolejny semestr studiów, podania o przedłużenia sesji egzaminacyjnej lub powtarzanie przedmiotu. W razie jakichkolwiek pytań lub problemów pracownicy dziekanatu pokierują cię również do innych jednostek uczelni, gdzie załatwisz inne sprawy. Informacje o swoich zajęciach (wykładach, ćwiczeniach, laboratoriach, zajęciach praktycznych, sportowych) oraz miejscach, w których się odbywają i wykładowcach, którzy je prowadzą znajdziesz na swoim koncie studenckim.

Każdy rocznik studentów ma swojego opiekuna w dziekanacie.

Dziekanat prowadzi obsługę studentów w zakresie:

  • wszystkie sprawy związane z tokiem studiów oprócz stypendiów,
  • przyjmowanie podań kierowanych do Dziekana i Prodziekanów: zmiany w toku studiów, urlopy, Indywidualny tok studiów, przedłużenie sesji, warunkowy wpis na semestr, wpis na zajęcia poza terminem,
  • przedłużanie legitymacji studenckiej,
  • wydawanie zaświadczeń o statusie studenta,
  • wydanie dyplomu ukończenia studiów oraz uprawnień zawodowych.

Dziekanat Fizjoterapii sprawuje opiekę nad studentami kierunków:

  • Fizjoterapia
  • Terapia zajęciowa

Dziekanat Fizjoterapii
Budynek P-4, pok. 2 / 23-37
e-mail: dziekanat.fizjoterapii@awf.wroc.pl
telefon: +48 71 347 30 80
Godziny otwarcia: poniedziałek – czwartek, godz. 10:00 – 13:00

Dziekanat Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu sprawuje opiekę nad studentami kierunków:

  • Wychowanie fizyczne
  • Sport
  • Turystyka i rekreacja

Dziekanat Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu
Hala Wielofunkcyjna, pok. 70
e-mail: dziekanat.wf@awf.wroc.pl
telefon: +48 71 347 34 76
Godziny otwarcia: poniedziałek, wtorek, środa i piątek, godz. 10:00 – 13:00

Przewiń do góry