Programy wymiany

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej jest instytucją powołaną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, której jednym z podstawowych zadań jest wspieranie umiędzynarodowienia uczelni polskich dzięki m.in. programom mobilności studentów i pracowników. NAWA oferuje zarówno programy wyjazdowe, jak i przyjazdowe naukowców i doktorantów.

Programy NAWA dla naukowców

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta to fundacja edukacyjna, której głównym zadaniem jest administrowanie Programem Fulbrighta w Polsce. W ramach swojej działalności Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta realizuje i wspiera wymianę naukową i kulturową pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Polską. Programy komisji kierowane są zarówno do studentów jak i naukowców.

Więcej informacji na stronie Polsko-Amerykańskiej Komisji

Przewiń do góry