Strona główna / Oferta studiów / Terapia Zajęciowa

Terapia Zajęciowa

Studia 3-letnie, I°  stopnia (licencjat)

 • stacjonarne (dzienne),
 • niestacjonarne w systemie ciągłym (od poniedziałku do piątku)

TERAPIA ZAJĘCIOWA to część nauk o zdrowiu w biopsychospołecznym ujęciu, zajmuje się wieloaspektową rehabilitacją, poprawą dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego osób i grup społecznych, poprzez wsparcie uczestnictwa w zajęciach uznanych przez osobę lub grupę społeczną, jako mające wartość i znaczenie. Aktywności te są związane z obszarami dbania o siebie i samoobsługi, edukacji i pracy oraz wypoczynku i spędzania czasu wolnego, pozwalają uczestniczyć w życiu społecznym i ekonomicznym społeczności. Jako sfera działań praktycznych oraz dyscyplina naukowa wymaga interdyscyplinarnego podejścia umożliwiającego podejmowania pracy. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu jest pierwszą i jedyną uczelnią w Polsce kształcącą według systemu Europejskiej Sieci Terapii Zajęciowej w Szkolnictwie Wyższym (ENOTHE).

IDEALNY KANDYDAT

 • lubi pomagać ludziom,
 • ma dużo empatii i ciepła,
 • potrafi rozmawiać, słuchać i rozumie potrzeby drugiej osoby,
 • jest kreatywny i posiada umiejętności twórcze,
 • potrafi organizować pracę i współpracować z ludźmi.

ABSOLWENT

 • pracuje w instytucjach ochrony zdrowia, pomocy i integracji społecznej, w edukacji, w środowisku zamieszkania i w zakładach pracy,
 • profesjonalnie buduje relacje z osobą zdrową/chorą, z jej środowiskiem społecznym, rodziną i najbliższym otoczeniem,
 • postrzega człowieka holistycznie,
 • pracuje zgodnie z zasadą praktyki respektującej potrzeby klienta,
 • traktuje działania człowieka jak fundament rozwoju społecznego.

Jeśli zdawałeś maturę / egzaminy końcowe poza terenem Polski sprawdź przelicznik punktów dla dokumentów zagranicznych. Pamiętaj także o tłumaczeniu przysięgłym dokumentów!

Warunkiem przyjęcia na studia jest odpowiednio wysokie miejsce na liście rankingowej na podstawie wyników egzaminu maturalnego w ramach ustalonego limitu przyjęć, nie ma progów punktowych.

Przewiń do góry