Sport

Studia 3-letnie, I°  stopnia (licencjat)                                                              

 • stacjonarne (dzienne),
 • zaoczne (weekendowe).

Specjalności:

 • Trener* (dla zawodników trenujących od co najmniej 3 lat)
  *Nabór na specjalność trenerską prowadzony  jest aktualnie w dyscyplinach: piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka, strzelectwo sportowe, pływanie, tenis, tenis stołowy, judo, lekkoatletyka, karate, kulturystyka, kolarstwo,  badminton, gimnastyka sportowa, jujitsu, karate.
 • Menedżer sportu

Studia 2- letnie, II° stopnia (magister)                                                     

 • stacjonarne (dzienne),
 • zaoczne (weekendowe).

Rekrutacja na podstawie średniej arytmetycznej ocen z przebiegu studiów i oceny końcowej z dyplomu ukończenia studiów I°  stopnia na dowolnym kierunku.

Specjalności:

 • Trener
 • Trener przygotowania motorycznego
 • Trener personalny
 • Sport paraolimpijski
 • Menedżer organizacji sportowej
 • Odnowa biologiczna w sporcie
 • Żywienie i suplementacja w sporcie

IDEALNY KANDYDAT:

 • jest sprawny fizycznie,
 • interesuje się zagadnieniami w obszarze sportu,
 • ma predyspozycje do analitycznego i syntetycznego postrzegania rzeczywistości w zakresie kultury fizycznej.

ABSOLWENT:

 • pracuje jako trener sportowy lub menedżer sportu, w klubach, związkach i zrzeszeniach sportowych oraz instytucjach państwowych odpowiedzialnych za sport,
 • samodzielnie rozwiązuje problemy związane z organizacją oraz prowadzeniem treningów,
 • zna i potrafi wprowadzać zasady przygotowania motorycznego sportowców,
 • zna zasady rządzące sportem i organizacją sportu,
 • potrafi przekazać wiedzę i informacje

Jeśli zdawałeś maturę / egzaminy końcowe poza terenem Polski sprawdź przelicznik punktów dla dokumentów zagranicznych. Pamiętaj także o tłumaczeniu przysięgłym dokumentów!

Warunkiem przyjęcia na studia jest odpowiednio wysokie miejsce na liście rankingowej na podstawie wyników egzaminu maturalnego w ramach ustalonego limitu przyjęć, nie ma progów punktowych.

Przewiń do góry