Nauczanie

Kształcenie na uczelni odbywa się w ramach dwóch wydziałów na 6 kierunkach studiów:

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

 • Wychowanie Fizyczne
 • Sport
 • Turystyka i Rekreacja

Wydział Fizjoterapii

 • Fizjoterapia
 • Terapia zajęciowa
 • Kosmetologia

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w salach i specjalistycznych pracowniach, a zajęcia sportowe w obiektach sportowych naszej uczelni.  Zajęcia praktyczne związane z tematyką zdrowia, fizjoterapii, rehabilitacji, terapii zajęciowej czy kosmetologii odbywają się w nowoczesnych pracowniach i laboratoriach.

Zajęcia sportowe prowadzone są:
– na boiskach Kompleksu Pól Marsowych
– w wielofunkcyjnej hali sportowej
– krytej pływalni
– stadionie lekkoatletycznym
– kortach tenisowych- hali gimnastyczno-akrobatycznej

Plany zajęć i organizacja dydaktyki

Przed rozpoczęciem każdego semestru roku akademickiego na stronie internetowej uczelni publikowane są plany i rozkłady zajęć dydaktycznych. Zajęcia odbywają się w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów, laboratoriów lub konsultacji. Część zajęć realizowana może być w formie zdalnej z wykorzystaniem technik, metod i narzędzi kształcenia na odległość, czyli e-learningu.

E-learning w Akademii prowadzony jest poprzez:

 • Platformę MOODLE,
 • System wideokonferencji ZOOM
  Cisco Webex Meeting

Systemy IT do zarządzania procesem dydaktycznym

W celu zarządzania procesem dydaktycznym oraz usprawnienia działalności uczelni, pracownicy dydaktyczni mają do dyspozycji infrastrukturę informatyczną, wspomagającą proces kształcenia i dydaktykę:

 • Aplikacja e-dziekanatowa
 • Platforma e-learningowa Moodle
 • System wideokonferencyjny ZOOM i Cisco Webex
 • system wewnętrzny uczelni – intranet
 • uczelniany adres e-mail

Dziekanaty – wsparcie administracyjne dla nauczycieli akademickich

Dziekanaty obsługują studentów i pracowników w zakresie dokumentacji i przebiegu studiów, zajęć dydaktycznych na poszczególnych kierunkach, wystawiania ocen, trybu studiów, itp. 

Dziekanat Fizjoterapii sprawuje opiekę nad studentami kierunków:

 • Fizjoterapia
 • Terapia zajęciowa
 • Kosmetologia

Dziekanat Fizjoterapii
Budynek P-4, pok. 2 / 23-37
e-mail: dziekanat.fizjoterapii@awf.wroc.pl
telefon: +48 71 347 30 80

Dziekanat Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu sprawuje opiekę nad studentami kierunków:

 • Wychowanie fizyczne
 • Sport
 • Turystyka i rekreacja

Dziekanat Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu
Hala Wielofunkcyjna, pok. 70
e-mail: dziekanat.wf@awf.wroc.pl
telefon: +48 71 347 34 76

Przewiń do góry