Strona główna / Studenci / Sprawy studenckie / Biuro Spraw Studenckich i Sportu Akademickiego

Biuro Spraw Studenckich i Sportu Akademickiego

W Biurze Spraw Studenckich i Sportu Akademickiego uzyskasz niezbędne informacje dotyczące spraw studenckich niezwiązanych z kształceniem, takich jak na przykład:

  • stypendia za osiągnięcia w nauce, stypendia sportowe oraz stypendia socjalne
  • świadczenia dla studentów z niepełnosprawnościami
  • zapomogi studenckie
  • stypendia Ministra Nauki i Edukacji, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

W Biurze Spraw Studenckich i Sportu Akademickiego uzyskasz szczegółowe informacje, z których form wsparcia możesz skorzystać jako student z zagranicy.

Dodatkowo, Prorektor ds. Studenckich i Sportu Akademickiego sprawuje opiekę merytoryczną nad:

  • Domami Studenckimi „Spartakus”
  • Sekcjami sportowymi Uczelni
  • Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego
  • Samorządem Doktorantów
  • Studenckim Towarzystwem Naukowym
  • Projektami i działalnością z inicjatywy studentów i doktorantów
Przewiń do góry