Strona główna / Wymiana studencka

Wymiana studencka

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu uczestniczy w programie Erasmus+, w ramach którego prowadzi międzynarodową współpracę w zakresie mobilności studentów i pracowników uczelni i instytucji szkolnictwa wyższego. Współpracujemy z ponad 70 uczelniami i instytucjami partnerskimi w Europie i krajach poza UE. W ramach programu studenci AWF mogą wyjechać za granicę, aby podjąć studia lub praktyki. Dzięki udziałowi w Erasmusie, co roku gościmy około 40 studentów zagranicznych uczelni partnerskich.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej jest instytucją powołaną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, której jednym z podstawowych zadań jest wspieranie umiędzynarodowienia uczelni polskich dzięki m.in. programom mobilności studentów i pracowników. NAWA oferuje zarówno programy wyjazdowe dla studentów studiujących w polskich uczelniach, jak i przyjazdowe skierowane do osób polskiego pochodzenia, które chciałyby realizować część lub całość studiów w polskich uczelniach.

Programy NAWA dla studentów polskich

Programy NAWA dla studentów zagranicznych

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta to fundacja edukacyjna, której głównym zadaniem jest administrowanie Programem Fulbrighta w Polsce. W ramach swojej działalności Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta realizuje i wspiera wymianę naukową i kulturową pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Polską. Programy komisji kierowane są zarówno do studentów jak i naukowców.

Więcej informacji na stronie Polsko-Amerykańskiej Komisji

Przewiń do góry