Strona główna / Oferta studiów / Turystyka i Rekreacja

Turystyka i Rekreacja

Studia 3-letnie, I°  stopnia (licencjat)                                                         

 • stacjonarne (dzienne),
 • zaoczne (weekendowe).

Rekrutacja na podstawie wyników egzaminu maturalnego.

Specjalności

 • Animator turystyki aktywnej
 • Trener sportów rekreacyjnych
 • Organizator przedsięwzięć turystycznych
 • Organizator przedsięwzięć rekreacyjnych

Studia 2- letnie, II° stopnia (magister)                                                            

 • stacjonarne (dzienne),
 • zaoczne (niestacjonarne).

Rekrutacja na podstawie średniej arytmetycznej ocen z przebiegu studiów i oceny końcowej z dyplomu ukończenia studiów I°  stopnia na dowolnym kierunku.

Specjalności:

 • Menedżer Usług Turystycznych
 • Menedżer Usług Rekreacyjnych

IDEALNY KANDYDAT:

 • jest aktywny turystycznie i/lub rekreacyjnie
 • lubi pracę z ludźmi
 • łatwo nawiązuje kontakty i umie pracować w grupie
 • jest gotowy na przygodę czekającą go podczas edukacji na kierunku Turystyka i Rekreacja

ABSOLWENT:

 • posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje do pracy na dynamicznie zmieniającym się rynku turystyczno–rekreacyjnym w Polsce i na świecie,
 • prowadzi własną działalność gospodarczą – biuro podróży, firmę eventową, fitness club, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy,
 • pracuje w prywatnym, państwowym i społecznym sektorze usług turystyczno-rekreacyjnych,
 • może pracować jako menedżer turystyki, menedżer rekreacji, organizator przedsięwzięć turystycznych i rekreacyjnych, trener sportów rekreacyjnych, animator rekreacyjno-turystyczny, instruktor rekreacji w wybranych dyscyplinach, trener osiedlowy, wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieży, pilot wycieczek oraz przewodnik osób i grup turystycznych.

Jeśli zdawałeś maturę / egzaminy końcowe poza terenem Polski sprawdź przelicznik punktów dla dokumentów zagranicznych. Pamiętaj także o tłumaczeniu przysięgłym dokumentów!

Warunkiem przyjęcia na studia jest odpowiednio wysokie miejsce na liście rankingowej na podstawie wyników egzaminu maturalnego w ramach ustalonego limitu przyjęć, nie ma progów punktowych.

Przewiń do góry