Strona główna / Oferta studiów / Szkoła Doktorska

Szkoła Doktorska

Zastanawiasz się nad swoją przyszłością i rozwojem kariery po ukończeniu studiów magisterskich? Twoją pasją jest zgłębianie wiedzy w obszarach związanych ze zdrowiem, jakością życia, kulturą fizyczną lub sportem? Chciałbyś prowadzić własne badania naukowe pod opieką specjalistów i profesjonalistów z zakresu nauk o kulturze fizycznej?

Szkoła Doktorska Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu jest miejscem, w którym będziesz mógł rozwijać swoje zainteresowania naukowe oraz umiejętności badawcze, współpracować z naukowcami i badaczami specjalizującymi się w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej, prowadzić zajęcia dla studentów, a także rozwijać umiejętności organizacyjne i analityczne, poznawać i doskonalić techniki wystąpień publicznych oraz rozwijać kompetencje miękkie.

Kształcenie w Szkole Doktorskiej trwa 8 semestrów i odbywa się na podstawie programu kształcenia oraz indywidualnego planu badawczego. Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia, seminaria, warsztaty, laboratoria, konsultacje, staże oraz praktyki dydaktyczne. Kształcenie prowadzone jest w języku polskim i angielskim. Uczestnicy Szkoły Doktorskiej otrzymują stypendium doktoranckie przez okres 4 lat.

W ramach kształcenia w Szkole Doktorskiej realizowane są takie zajęcia jak m.in.:

 • Najnowsze koncepcje badawcze w naukach o kulturze fizycznej
 • Statystyka w badaniach naukowych
 • Metodologia i projektowanie badań naukowych
 • Metodyka wystąpień publicznych
 • Wykłady interdyscyplinarne
 • Narzędzia naukowca i dydaktyka

Twoim głównym zadaniem jako doktoranta będzie prowadzenie badań w tematyce jaką wybierzesz. Ale udział w Szkole Doktorskiej to nie tylko badania, zajęcia i realizacja indywidualnego planu badawczego, to również możliwość:

 • udziału w konferencjach i kongresach
 • realizacji projektów naukowych i badawczych
 • udział w stażach badawczych i naukowych, w tym zagranicznych
 • współpracy z naukowcami i badaczami, w tym w ramach zespołów badawczych
 • podnoszenia kwalifikacji językowych i kompetencji miękkich i społecznych

Przykładowe zakresy i obszary tematyczne podejmowanych badań:

 • Rehabilitacja psychofizyczna
 • Analiza czynności mięśni za pomocą dynamometrii czynnościowej i miotonometrii
 • Rodzaj treningu a czynność mięśni, sprawność oraz aktywność fizyczna oraz jakość życia
 • Fizjologia mięśni szkieletowych człowieka w warunkach treningu i walki sportowej
 • Wirtualna terapia i telerehabilitacja w leczeniu chorób cywilizacyjnych, w nauczaniu czynności motorycznych, w treningu sportowym
 • Mechanizm plastyczności układu nerwowego i mięśniowego w terapii lub treningu fizycznym
 • Właściwości bioelektryczne mięśni i mózgu, właściwości mechaniczne mięśni
 • Nowoczesny monitoring parametrów psychomotorycznych i fizjologicznych w analizie wysiłku treningowego
 • Zmęczenie ośrodkowe i obwodowe podczas wysiłku fizycznego
 • Wykorzystanie piłek edukacyjnych w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

O przyjęcie do Szkoły Doktorskiej mogą ubiegać się obywatele Polski oraz kandydaci z zagranicy spełniający wymogi określone w zasadach rekrutacji do Szkoły Doktorskiej. Rekrutacja odbywa się w drodze konkursu.

Szkołę Doktorską Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu tworzą naukowcy i profesjonaliści w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej, społeczność i środowisko akademickie naszej Uczelni oraz młodzi naukowcy. Dołącz do elitarnego grona Szkoły Doktorskiej AWF Wrocław!

Przewiń do góry